Přečtěte si prosím pozorně následující podmínky:

Kupující použitím internetové stránky „www.cannabisbakehouse.com“ a objednáním produktů a služeb z této stránky souhlasí s následujícími obchodními podmínkami.
Použitím této webové stránky a objednáním produktu od společnosti Cannabis Bakehouse stvrzujete, že je vám více než 18 let. Webové stránky spolu s nabízenými službami a produkty jsou určeny pouze pro dospělé.

Všechny produkty na internetových stránkách Cannabis Bakehouse jsou dle zákonů Nizozemska legální. Zákonnost našich produktů v domovské zemi kupujícího zaručit nemůžeme. Kupující má před provedením objednávky povinnost seznámit se se zákony své domovské země, celními zákony a podmínkami dovozu. Kupující provedením objednávky potvrzuje, že dovoz jím objednaných produktů do jeho domovské země není v rozporu se zákonem. Nákupem produktů od Cannabis Bakehouse přijímá kupující plnou odpovědnost za dodávané produkty.

 

Prodávající Cannabis Bakehouse nemůže zaručit, že jsou jím nabízené produkty dostupné, vhodné či legální ve státech mimo Nizozemska. Veškeré informace poskytované internetovou stránkou Cannabis Bakehouse či telefonicky zaměstnanci této společnosti jsou čistě informativního a vzdělávacího charakteru. Tyto informace proto nelze považovat za doporučení. Informace uvedené na těchto internetových stránkách používejte na vlastní nebezpečí. Společnost Cannabis Bakehouse nezaručuje přesnost informací uvedených na svých internetových stránkách.

Souhlasíte s tím, že přebíráte plnou odpovědnost za jakékoli škody, zranění osob, ztrátu majetku nebo jakékoli jiné ztráty, které by mohly vyplývat z objednání, použití nebo zneužití jakéhokoliv z produktů zakoupených od prodávajícího Cannabis Bakehouse. Společnost Cannabis Bakehouse, její majitelé, zaměstnanci a další zástupci nejsou za jednání zákazníků zodpovědní.

Cannabis Bakehouse tímto své zákazníky odrazuje od jakéhokoliv nezákonného používání produktů nabízených na internetových stránkách této společnosti. Pokud si nejste jisti, doporučujeme vám, abyste se obrátili na odborníka.

Produkty nabízené na internetových stránkách Cannabis Bakehouse nemají léčebné využití. Naše výrobky by neměly být používány jako léky nebo léky nahrazovat.

Všechny ilustrace, texty a loga na internetových stránkách Cannabis Bakehouse jsou chráněny autorskými právy. Komerční využití obsahu internetových stránek Cannabis Bakehouse je zakázáno, pokud není nejprve povoleno písemným souhlasem ze strany Cannabis Bakehouse.

Všechna práva vyhrazena.